Väitös puhe- ja kieliteknologian alalta, DI Emma Jokinen

2017-12-08 12:00:00 2017-12-08 23:59:59 Europe/Helsinki Väitös puhe- ja kieliteknologian alalta, DI Emma Jokinen Väitöksen nimi on “Techniques for speech intelligibility enhancement in mobile telephony” http://spa.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7b7ea977c95e8b7ea11e799c4ff127040d2e6d2e6 Maarintie 8, 02150, Espoo

Väitöksen nimi on “Techniques for speech intelligibility enhancement in mobile telephony”

08.12.2017 / 12:00
Sali AS1, Maarintie 8, 02150, Espoo, FI

Matkapuhelimien käytön lisäännyttyä olemme tottuneet puhumaan puhelimessa myös erittäin meluisissa tilanteissa. Toisinaan tämä johtaa siihen, että puhekumppanin ääntä on vaikea erottaa taustalla olevasta melusta ja keskustelu vaikeutuu. Tällaisissa tilanteissa puheen ymmärrettävyyttä voidaan kuitenkin huomattavasti lisätä puheen jälkikäsittelyyn tarkoitetuilla tekniikoilla.

Väitöstyössä on kehitetty erilaisia puheen ymmärrettävyyden parantamiseen tarkoitettuja menetelmiä, joita voidaan soveltaa reaaliaikaiseen kommunikaatioon matkapuhelimissa. Suurin osa ehdotetuista algoritmeista pyrkii muuttamaan puhetta, kuten ihminen luonnollisesti tekisi puhuessaan meluisassa tilanteessa, jotta muokatusta puheesta tulisi luonnollisemman kuuloista.

Esiteltyjen tekniikoiden suorituskykyä on tutkittu simuloitua puhelinyhteyttä hyödyntävien kuuntelukokeiden avulla. Näin saadut tulokset osoittavat, että työssä kehitetyt menetelmät parantavat vastaanotetun puheen ymmärrettävyyttä merkittävästi prosessoimattomaan puheeseen verrattuna.

Vastaväittäjänä toimii professori Gernot Kubin, Graz University of Technology, Itävalta

Valvojana on akatemiaprofessori Paavo Alku, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos.

Väitöksen verkkosivu
Väitöstiedote (pdf.)
Väittelijän yhteystiedot: Emma Jokinen, p. 0405948947, emma.jokinen@aalto.fi