Kommunikaatioakustiikka: Tilaääni ja psykoakustiikka

Kommunikaatioakustiikka on tieteenala, joka käsittelee äänen tuottamista, tallentamista, välittämistä, toistamista sekä havaitsemista. Ryhmä keskittyy kahteen osa-alueeseen, tilaäänen sekä psykoakustiikkaan. Tilaääni on ala, joka tutkii äänen tilaan liittyvien ominaisuuksien tallentamista sekä toistamista. Olemme kehittäneet uusia menetelmiä tilaäänen toistamiseksi usean kaiuttimen järjestelmissä, jotka pohjautuvat perinteisten monimikrofonitekniikoiden yhdistämiseen modernien signaalinkäsittelytekniikoiden kanssa. Ryhmässä myös tutkitaan ihmisen kykyä ylipäänsä havaita äänen tilaan liittyviä ominaisuuksia, kuten äänilähteiden suuntia ja tilajakaumia. Tämä työ antaa hyödyllistä taustatietoa sekä äänentoiston laadun evaluoinnissa, että uusien tekniikoiden kehittämisessä. 

Tutkimusryhmää johtaa professori Ville Pulkki.

Lisätiedot tutkimusryhmästä löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

Ryhmän jäsenet

communications_acoustics.jpg

Ryhmänjohtaja, professori Ville Pulkki

Ph. D. Catarina Hiipakka 
TkT Mikko-Ville Laitinen

M. Sc. Alessandro Altoé
M. Sc. Symeon Delikaris-Manias
DI Javier Goméz Bolaños
DI Teemu Koski
DI Tapani Pihlajamäki
M. Sc. Archontis Politis
DI Olli Rummukainen
DI Olli Santala
DI Marko Takanen
DI Julia Turku
DI Juha Vilkamo
DI Ilkka Huhtakallio

TkK Vesa Heiskanen
TkK Lauri Mela
TkK Antti Mustonen
Pekka Rönkkö

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 14.03.2017.