Puhekommunikaatiotekniikka

Puhekommunikaatiotekniikka on insinööritieteen alue, joka tutkii ja hyödyntää ihmisen kommunikaation tärkeintä signaalia, puhetta. Tutkimusryhmän työ on valtaosin perustutkimusta, mutta alalla on tärkeitä tietoliikennetekniikan sovellutuksia, joita on tutkittu yhdessä ICT-teollisuuden kanssa.

Puhekommunikaatiotekniikan tutkimusryhmän työ on aina ollut vahvasti poikkitieteellistä. Tärkeimmät yhteistyötahot ovat olleet fonetiikka, aivotutkimus, äänihäiriöitä tutkiva lääketieteen ala, foniatria, sekä matematiikka. Ryhmän tutkimus on kohdistunut useaan tutkimuskohteeseen, joista tärkeimmät ovat: puheen tuoton analyysi ja parametrointi, tilastollinen puhesynteesi, puheen laadun ja ymmärrettävyyden parantaminen matkapuhelinvastaanottimessa, kohinarobusti puheen piirreirrotus, puheäänen työperäisten muutosten analyysi, sekä puheen havaitsemisen aivovastemittaukset.

Ryhmän tutkimusta ovat rahoittaneet seuraavat tahot: Suomen Akatemia, EU, Nokia, Tekes, sekä Aalto-yliopisto.

Tutkimusryhmää johtaa professori Paavo Alku.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.08.2014.