Puheentunnistus

Tavoitteemme on parantaa automaattisen puheentunnistuksen menetelmiä Aalto-yliopistossa kehitettävien uusien algoritmien avulla.  Puheentunnistus tarjoaa haastavia benchmark-tehtäviä tehokkaille algoritmeille, jotka prosessoivat suuria datamassoja ja oppivat mallintamaan niistä olennaiset piirteet.  Akustisten foneemimallien parantamisen lisäksi tähtäämme uusien oppivien ja tilastollisten kielimallien kehittämiseen vaativiin tunnistustehtäviin, joissa käsitellään rajoittamattoman sanaston jatkuvaa puhetta.  Ryhmällemme relevantteihin pilotointisovelluksiin kuuluvat eri kielten sanelun lisäksi audioindeksointi, adaptiivinen puhesynteesi ja puheesta puheeseen käännös.

Suomen Akatemian laskennallisen päättelyn huippuyksikössä tutkimusryhmämme kuuluu Intelligent Information Access -nimiseen fokusalueeseen.  Tutkimusryhmän johtaja on professori Mikko Kurimo.  Kielen mallinnuksessa, puheenkäännöksessä, videoiden indeksoinnissa ja puhesynteesissä työskentelemme läheisessä yhteistyössä seuraavien Aalto-yliopiston muiden tutkimusryhmien kanssa:  Adaptive Natural Language Processing, Computational Cognitive Systems, Content-Based Image and Information Retrieval, and Speech Analysis.

Tutkimusryhmää johtaa professori Mikko Kurimo.

Lue lisää tutkimusryhmän omilta verkkosivuilta (englanniksi).

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 10.09.2014.