Puheteknologia

Ryhmässä kehitetään uusia menetelmiä ja lähestymistapoja puhe- ja audiosignaaleissa olevien äänihahmojen automaattista löytämistä ja prosessointia varten. Työn keskiössä ovat oleet puheen analytiikka, tunnistus sekä puheen, erityisesti artikulaation (ääntämisen) oppimisen mallinnus. Pyrimme hyödyntämään ihmisen kognitiivisesta järjestelmästä saavutettua tietämystä ja soveltamaan sitä multimodaalisiin ja assosiatiivisiin puhetta ja audiota prosessoiviin järjestelmiin.

Puheentutkimuksen ohella ryhmässä on tehty tutkimusta myös ympäristömme luonnollisten äänten parissa, kuten lintujen laulun analyysiä ja revontuliin liittyvien ääni-ilmiöiden tutkimusta.

Tutkimusryhmää johtaa professori Unto K. Laine.

Lisätietoja löytyy ryhmän omilta englanninkielisiltä verkkosivuilta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.08.2014.